Peter Gyllenhammar AB - Stabilt Värdeskapande

Välkommen till
Peter Gyllenhammar AB

Peter Gyllenhammar ABs firma var fram till februari 2015 Bronsstädet AB

Peter Gyllenhammar AB (PGAB) är ett privatägt investmentbolag med långsiktiga investeringar inom industri, fastighet, detaljhandel och finansiella instrument.

PGAB är ett proaktivt ägarbolag med stort engagemang i sina investeringar.

Genom ett väl utvecklat nätverk och betydande erfarenhet av genomförande av finansiella transaktioner kan PGAB skapa mervärde i sina investeringar.

En stark balansräkning och en flexibelt och konstruktivt arbetande organisation gör att PGAB kan agera snabbt och effektivt.

Investeringar

Peter Gyllenhammar AB har fyra huvudsakliga områden.

Industriella dotterbolag

Duroc AB (ägarandel 79%) är ett börsnoterat, förvärvsinriktat, bolag med huvudfokus att skapa långsiktigt värde för aktieägarna.
För utförlig information hänvisas till:

www.duroc.se

Johnsson & Starley Ltd (J&S) är inom sin niche (luftburen värme och ventilation) marknadsledande med intressanta utvecklingsmöjligheter.

J&S omsätter ca 140 MSEK med en historiskt god vinst-marginal.  Bolaget har ett eget kapital om drygt 40 MSEK.

www.johnsonandstarley.co.uk

Direktlaminat AB (DLAB) vidareförädlar och distribuerar importerade laminatprodukter. Bolaget omsätter ca 100 MSEK och är beläget i Hjortsberga, Småland. DLAB har en stark finansiell ställning och uppvisar en historiskt stabil lönsamhet.

www.direktlaminat.se

Wiwood AB är en ledande leverantör av skivmaterial till bland andra bygg-, möbel- och förpackningsindustrin. Wiwood, grundat 1982 och med verksamhet i Skånska Vittsjö respektive Flemingsberg (Stockholm), förser marknaden med i huvudsak importerade träbaserade skivmaterial i bland annat plywood, hardboard, MDF, laminat med mera.

En viss förädling av material sker, såsom bl.a. sågning, kapning och fräsning. Servicenivån i verksamheten är hög och Wiwood har byggt upp en rationell och modern logistik- och förädlingsverksamhet i Vittsjö, med en Stockholms-filial i Flemingsberg.

Wiwood omsätter ca 150 MSEK per år och har drygt 25 anställda, merparten i Vittsjö.

www.wiwood.se

Fastigheter

Galjaden Fastigheter AB (ägarandel 80%) äger och förvaltar ca 130 000 kvm kommersiella fastigheter. Mestadels i Sverige men också till en mindre del i Estland.

www.galjaden.se

Utöver detta äger PGAB-koncernen 2 st fastigheter i England.

Detaljhandel

Teknikmagasinet grundades 1989 och finns idag, med sammanlagt 135 butiker, i Sverige, Norge, Finland samt med e-handel. Teknikmagasinet säljer allt ifrån smart teknik som mobilladdare, fitnessband och trådlösa hörlurar till roliga gadgets som passar alla åldrar.

Bolaget omsätter ca. 800 MSEK och har ett eget kapital om ca. 170 MSEK.

www.teknikmagasinet.se

 

Finansiella investeringar

PGAB investerar främst i marknadsnoterade ”small-cap”-bolag, huvudsakligen i Sverige och England. Oftast strävar PGAB efter att inta en position som den största ägaren i respektive bolag och utövar i allmänhet en proaktiv investerarroll.

PGAB:s investeringar är företrädesvis inom industriell verksamhet, oftast långsiktiga och med deltagande i arbetet med strategisk utveckling av respektive bolag.

Exempel på bolag i vilka PGAB har investeringar:

Utöver dessa bolagsinvesteringar så har PGAB en mindre låneportfölj.

Om Peter Gyllenhammar AB

Peter Gyllenhammar AB (PGAB) ägs till 100% av Gyllenhammar Holding AB som i sin tur ägs av Peter Gyllenhammar, som också är bolagets ordförande.

Bolaget grundades 2001 och har med goda resultat byggt upp sin fastighetsförvaltning och sin investeringsverksamhet i såväl Sverige som Storbritannien.

PGAB:s huvudkontor, med 3 anställda, är baserat i Stockholm.

Tack vare en god lönsamhet har PGAB kunnat expandera kraftigt med bibehållande av en stark finansiell ställning.

PGAB:s övergripande mål är att med en konservativ riskprofil generera god värdetillväxt och starka kassaflöden till gagn för bolagets intressenter.

PGAB har ett synligt eget kapital överstigande 1 000 MSEK. Gruppen redovisar ej värde-förändringar över resultat/eget kapital således finns därtill väsentliga dolda reserver i tillgångsportföljen.

För finansiell information 2016/2017 klicka här.

För finansiell information 2017/2018 klicka här.

Kontakt

Ikon som representerar ett brev

PETER GYLLENHAMMAR AB
Linnégatan 18
Stockholm 114 47
Tel: +46(0)8 120 510 00

Org. nummer: 556612-1124

Ikon som representerar ett snabel-a

 

E-post: info@pg-ab.se