Peter Gyllenhammar AB - Stabilt Värdeskapande

Välkommen till
Peter Gyllenhammar AB

Peter Gyllenhammar AB (PGAB) är ett privatägt investmentbolag med långsiktiga investeringar inom industri, fastighet och övriga finansiella placeringar.

PGAB är ett proaktivt ägarbolag med stort engagemang i sina investeringar.

Genom ett väl utvecklat nätverk och betydande erfarenhet av genomförande av finansiella transaktioner kan PGAB skapa mervärde i sina investeringar.

En stark balansräkning och en flexibelt och konstruktivt arbetande organisation gör att PGAB kan agera snabbt och effektivt.

Investeringar

Peter Gyllenhammar AB har tre huvudsakliga områden.

Industriella dotterbolag

Duroc AB

Duroc AB (ägarandel 80%) är ett börsnoterat, förvärvsinriktat, bolag med huvudfokus att skapa långsiktigt värde för aktieägarna.
För utförlig information hänvisas till:

www.duroc.se

Johnson & Starley Ltd

Johnson & Starley Ltd är en UK-baserad företagsgrupp som utvecklar, producerar och distribuerar produkter inom värme och ventilation, för kommersiellt såväl som för privatboenden.

Företagsgruppen arbetar under egna varumärken som J&S, Dravo respektive Combat.

www.johnsonandstarley.co.uk

SONSA Business AB (SONSAB)

SONSAB bildades i augusti 2019 i syfte att samla befintliga bolag inom trävaruindustrin i en gemensam grupp och låta dessa bolag lägga grunden till en one-stop-shop för träbaserade produkter till bygg-, möbel-, och annan industri.

Företagsgruppen består av Direktlaminat AB, Fredricsons Trä AB, Mivall Byggross AB, Produktma by SONSAB AB samt Wiwood AB med en omsättning om cirka 750 MSEK.

www.sonsab.com

Fastighetsutveckling och förvaltning 

PGAB-gruppen äger 50% av Galjaden-gruppen, bolagets VD sedan grundadet, Martin Hansson, äger resterande 50% via bolag.

Galjaden avyttrade i januari 2021 större delen av sitt fastighetsbestånd till Nyfosa. Galjaden letar nu aktivt efter nya intressanta investeringar.

www.galjaden.se

Finansiella investeringar

PGAB-gruppen investerar i aktier och konvertibler noterade såväl som onoterade bolag. I regel med ett långsiktigt perspektiv och en proaktiv investerarroll.

Oftast strävar PGAB-gruppen efter att inta en position som den största ägaren i respektive bolag och utövar i allmänhet en proaktiv investerarroll.

PGAB-gruppens investeringar är företrädesvis inom industriell verksamhet, oftast långsiktiga och med deltagande i arbetet med strategisk utveckling av respektive bolag.

Exempel på bolag i vilka PGAB-gruppen har investeringar:

Utöver dessa bolagsinvesteringar så har PGAB-gruppen en mindre låneportfölj i form av diverse bryggfinansieringar till mindre bolag.

Är du intresserad av ett brygglån hos oss vänligen skicka en förfrågan till oss på info@pg-ab.se

Om Peter Gyllenhammar AB

Peter Gyllenhammar AB (PGAB) ägs till 100% av Peter Gyllenhammar, som också är bolagets ordförande.

Verksamheten i Sverige startade 2001 och har med goda resultat byggt upp sin fastighetsförvaltning och sin investeringsverksamhet i såväl Sverige som Storbritannien.

PGAB:s huvudkontor, med 3 anställda, är baserat i Stockholm.

Tack vare en god lönsamhet har PGAB kunnat expandera kraftigt med bibehållande av en stark finansiell ställning.

PGAB:s övergripande mål är att med en konservativ riskprofil generera god värdetillväxt och starka kassaflöden till gagn för bolagets intressenter.

PGAB har ett synligt eget kapital överstigande 2 000 MSEK. Gruppen redovisar ej värde-förändringar över resultat/eget kapital således finns därtill väsentliga dolda reserver i tillgångsportföljen.

För finansiell information 2021/2022 klicka här.
För finansiell information 2022/2023 klicka här.

Kontakt

Ikon som representerar ett brev

PETER GYLLENHAMMAR AB
Linnégatan 18
Stockholm 114 47
Tel: +46(0)8 120 510 00

Org. nummer: 556782-8586

Ikon som representerar ett snabel-a

 

E-post: info@pg-ab.se